top of page

Skane pou w peye

Skane pou w peye (1).png

Skanè pou w itize a

Skane pou w peye.png

Enpòtan

Nou gen yon kont machan, sa vle di ou pap ka al peye nou kay yon ajan. Se sou kont pa w ou sou kont yon moun wap ka peye

nimewo machann nou : 47 15 6121
kod machann nou: 13791

Design sans titre (6).png

Peye an tout sekirite

*202#

chwazi : 3-Pèman

Chwazi : 1-Peye Machann

Chwazi : 1-Peye ak nimewo machann lan

mete : 47 15 6121

Mete : montan an

Le w fin peye voye enfomasyon sa yo pou nou.

Epòte imaj a
bottom of page