top of page
Design sans titre (4).png

Vin nan pami Ayisyen ki konn fè ou posede yon marketplace yo! 

Pri fòmasyon sa se 10,000 goud, men si ou nan 20 premye patisipan peryòd sa wap peye sèlman 5,000 gourd. 

Rezève kounya!

Enskripsyon

bottom of page