top of page

Byenvini

Konn fè sit ak aplikasyon vinn yon atou majè.

bubble-io-logo-vector.png

Jodya gen zouti BUBBLE, ki se platfòm No-CODE ki pi pwisan. San ou pa konn ekri kòd li pèmèt ou reyalisye nenpòt aplikasyon ou gen nan tèt ou:

  • aplikasyon mesajri,

  • aplikasyon rezososyal

  • aplikasyon marketplace

  •  aplikasyon livrezon

  • elatriye

yon ti bout nan sa ou pral aprann nan kou nou yo

Fomasyon debaz lan disponib gratis chak  vandredi

bottom of page