top of page

kreye yon aplikasyon TO DO LIST

  • 14étapes
Obtenez un certificat en complétant le programme.
Les participants qui ont complété toutes les étapes du programme recevront un badge.

À propos

Fòmasyon pou kreye yon To do list: Entwodiksyon nan NO CODE Deskripsyon: Byenveni nan fòmasyon kreyasyon yon aplikasyon to do list avek Bubble! Fòmasyon sa a gen pou objektif pou entwodwi w nan mond No-Code la, ak yon konsantrasyon patikilye sou itilizasyon Bubble, yon platfòm devlopman aplikasyon san ou pa bezwen ekri kòd. Pandan fòmasyon pratik sa a, ou pral dekouvri zouti prensipal Bubble, ansanm ak konsèp kle tankou baz done, responsive ak workflows. Objektif fòmasyon : - Dekouvri Bubble ak karakteristik li yo. - Pwouve w ke ou kapab kreye yon aplikasyon fonksyonèl san yo pa ekri yon sèl liy kòd. - Konprann prensip debaz yo :Tankou baz done, responsiv ak workflows. Ki moun fòmasyon sa vize: Fòmasyon sa a vize a nenpòt moun ki enterese nan devlope aplikasyon san kodaj, kit se debutan konplè oswa pwofesyonèl ki vle elaji konpetans yo. Kondisyon: Pa gen okin eksperyans nan pwogramasyon ki nesesè. Tout sa ou bezwen se pasyon pou teknoloji ak yon dezi pou aprann nouvo bagay. Dire : Fòmasyon an ap fèt anliy li dire mwens ke 5 è detan men ou gen 10 jou pou w fin gade tout videyo ki ladann yo. Sètifika: Nan fen fòmasyon an, w ap resevwa yon sètifika patisipasyon pou sètifye inisyasyon w nan nouvo konpetans ou nan devlope aplikasyon No-Code ak Bubble. Rejwenn nou kounye a epi kòmanse vwayaj la nan nouvo mond sa ki se NO CODE

Aperçu

Vous êtes déjà participant ? Se connecter

bottom of page