top of page

Yon nouvo opsyon pou plis fòmasyon ki adapte ak realite jodya, men ki plen avni

Design sans titre (8).png
eske w konnen  (1200 x 1080 px).png

Reyalize yon To do list

San okenn konpetans nan pwogramasyon, fe premye aplikasyon w la

eske w konnen  (1200 x 1080 px).jpg

1 dawout 24

Aprann fe WHATSAPP

San w pa bezwen gwo konpetans enfòmatik vinn aprann fè yon aplikasyon mesajeri tankou Whatsapp

1 jwen 24

Realize yon MarketPlace

Nan fòmasyon sa, nap fè yon aplikasyon kote moun ap ka ofri pwodwi ou sèvis, e sou menm aplikasyon sa lòt moun  ap ka pase kòmand.

Temwanyaj etidyan nou yo!

Map pwofite bay yon remesiman spesyal Pou fomasyon sa ke Mwen gen chans suiv. E ankouraje Nou AK travay ke Nou AP fè a. tchenbe la. Fomasyon an vreman rich, Mwen aprann yon pakèt bagay sèlman nan kek ti bout vidéo.. Mwen jwenn ase poum amelyore fason ke Mwen te konn panse biznis.. Mesi pa sifi

Bernouneda SAMEDI

bottom of page